Matèria transversal de vulnerabilitat jurídica de les persones

Descarregar Pdf

La protecció jurídica de les persones constitueix l’eix vertebrador de les diferents actuacions que integren la matèria transversal en la qual s’ha de situar aquesta Jornada: la protecció dels menors en situació de risc, la protecció de les persones amb discapacitat i, ara, la protecció de les famílies, constitueixen els focus d’atenció. La Jornada aborda una qüestió de trista actualitat: milers de persones i famílies s’estan quedant sense llar en un procés que ja fa temps que dura, però per al qual no sembla que hi hagi una voluntat política de trobar solucions reals. En aquets moments, la llei, una llei dictada en un moment social, econòmic, financer i laboral absolutament diferent de l’actual situa clarament una de les parts del conflicte en una situació d’especial vulnerabilitat. Així, l’impagament d’una sola quota dels crèdits garantits amb hipoteca permet iniciar un procediment d’execució que acabarà amb la pèrdua de la llar hipotecada i, en molts casos, amb la pervivència de part del deute garantit. La Jornada pretén abordar, a partir de la realitat social i econòmica, però des d’un punt de vista eminentment jurídic, la totalitat de les actuacions que, amb la normativa vigent a la mà, poden contribuir a resoldre aquesta greu situació. Els ponents analitzaran, des de diferents perspectives, la situació que es planteja: en primer lloc i davant el limitat abast del decret aprovat pel Govern, caldrà concretar les mesures aplicables que la urgent necessitat de respostes no permet dilatar. D’altra banda, i en segon lloc, caldrà apuntar la direcció que cal emprendre en la necessària reforma del sistema hipotecari espanyol. La participació d’experts juristes, pioners, tots ells, en propostes d’actuació jurídicament viables que permetin corregir la greu situació social generada, garanteix l’èxit dels plantejaments: l’exploració de noves perspectives en l’aplicació de la normativa vigent en matèria de garanties reals, el recurs a la legislació de protecció de consumidors, la viabilitat d’una dació en pagament (ILP), el concurs de creditors de persones i famílies... En definitiva, la voluntat de la Jornada sorgeix del ferm convenciment que una de les principals funcions de l’ordenament jurídic és la d’aixoplugar les situacions de vulnerabilitat. Les persones i, especialment, les famílies sense llar, han de ser protegides. La manca de solucions constituiria un fracàs de la nostra societat.