Secretària Acadèmica

 

SECRETÀRIA ACADÈMICADra. Mª Teresa Areces Piñol
Despatx 3.18
areces@dpriv.udl.cat
973 70 32 60